Strona główna » O firmie » Produkty i usługi » Świadectwa charakterystyki energetycznej

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, począwszy od 28.04.2023 świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla budynku lub części budynku (np. mieszkania):

– zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;

– zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

– wynajmowanego.

Sposób obliczania charakterystyki energetycznej budynku określa Rozporządzenie Ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać wyłącznie osoba z uprawnieniami, wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Wykonuję świadectwa charakterystyki energetycznej z najwyższą starannością, do każdego obiektu podchodząc indywidualnie.