Strona główna » Usługi projektowe i consultingowe

Wykonujemy dokumentacje związane z szeroko pojętą gospodarką wodno-ściekową, a w szczególności:

  • Projekty oczyszczalni ścieków, sieci wodnych i kanalizacyjnych, instalacji przemysłowych;
  • Operaty wodnoprawne (jeśli jest taka potrzeba, reprezentujemy Inwestora w całym procesie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego);
  • Analizy techniczno-ekonomiczne;
  • Dokumentacje przetargowe;
  • Koncepcje.

efekt

projekt

mapa