Strona główna » Termiczny Higienizator Osadów THO

Termiczny Higienizator Osadów THO

Higienizacja osadów stanowi wciąż duży problem w każdej oczyszczalni biologicznej. Przy rolniczym wykorzystaniu i higienizacji wapnem napotykamy na ograniczenia związane z przewapnowaniem gleb oraz ze względu na zwiększoną masę osadów przez dodanie wapna rosną koszty transportu.

THO – Termiczny Higienizator Osadów to najnowszej generacji urządzenie do higienizacji osadów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, całkowicie eliminujące problemy związane z higienizacją wapnem. THO to innowacyjne rozwiązanie zapewniające pełną higienizację odwodnionych osadów nadmiernych, zmniejszające o ok. 1-3% masę osadów po urządzeniach odwadniających. Zbudowany jest z: systemu dozowania osadu po urządzeniach odwadniających, ceramicznego modułu grzewczego zapewniającego wysokosprawną dostawę energii cieplnej, warstwowej izolacji termicznej eliminującej straty ciepła, odprowadzania osadu po higienizacji termicznej, systemu odprowadzania pary. Maksymalna wydajność higienizatora do 4 Mg/h osadu odwodnionego o uwodnieniu 80%. Moc higienizatora do 60 kW. Maksymalne zużycie energii wynosi do 90 kWh na tonę osadu shigienizowanego.

Praca THO jest w pełni automatyczna, oparta na sterowniku mikroprocesorowym z automatyczną rejestracją i archiwizacją parametrów pracy THO. Regulacja temperatury osadu zależna jest od temperatury wewnątrz THO, przy czym maksymalna temperatura grzałek to ok. 450-500oC.

Sterowanie polega na utrzymaniu zadanej temperatury wewnątrz THO w zakresie od 65-80oC. Gdy temperatura spada poniżej zadanego progu minimalnego tj. 65oC następuje zwiększenie mocy grzałek w zadanym czasie, po tym czasie brak wymaganej temperatury zmniejsza ilość podawanego osadu.

Dla zoptymalizowania zużycia energii elektrycznej przewidziano zasilanie THO energią z ogniw fotowoltaicznych w sposób płynnie przełączalny.