Strona główna » GIEBEL Adsorber

Odpowietrzniki odwilżające są przeznaczone do ochrony systemów hydraulicznych i smarnych przed zanieczyszczonym powietrzem i działaniem wody. Znajdują również zastosowanie w ochronie innych substancji o właściwościach higroskopijnych przed kontaktem z parą wodną znajdującą się w powietrzu, na przykład przy produkcji wyrobów z poliuretanu (ochrona izocyjanianu i polioli).

Dzięki zastosowaniu odpowietrzników odwilżających GIEBEL Adsorber® można znacząco ograniczyć koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń, związane z koniecznością częstej wymiany oleju, korozją czy nieplanowanymi przestojami.

Urządzenia GIEBEL Adsorber® znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie priorytetem jest niezawodność i minimalizacja kosztów utrzymania systemu hydraulicznego, a także tam, gdzie stosowane lub przechowywane są substancje o właściwościach higroskopijnych.

Wszystkie oferowane przez nas urządzenia są dobierane indywidualnie, zgodnie z przewidywanym zastosowaniem i wymaganiami środowiska, w którym będą pracowały. Parametry pracy oraz wykonanie materiałowe określane są każdorazowo tak, aby zapewnić optymalne rezultaty nawet w najbardziej wymagających aplikacjach. Odpowietrzniki odwilżające GIEBEL Adsorber® dostępne są w również w wykonaniu Ex, zgodnie z Dyrektywą 94/9/EU (ATEX 95) w klasie II 2G/D IIC T4.

Producentem urządzeń marki GIEBEL Adsorber® jest niemiecka firma GIEBEL FilTec GmbH (strona internetowa producenta w językach niemieckim i angielskim).

Przegląd produkcji i zastosowań GIEBEL Adsorber® znajdziecie Państwo w katalogu (dostępnym również w materiałach do pobrania).

IPB Consulting jest wyłącznym przedstawicielem producenta na terenie Polski.